Stel je vraag
0

Fysica 7.2.5

asked 2017-08-03 08:16:37 -0500

Nele.Beullens gravatar image

Ik dacht voor deze vraag de formule A(t)=lambda*N(t) te gebruiken. Dan krijg ik N(t) = 60/(0,693/30.1) = 2606

Om hieruit het gewicht te krijgen heb ik dit gedeeld door 6,0210^23, dan krijg ik 4,3210^-21. Nu heb je het aantal mol. Dit heb ik dan nog vermenigvuldigd met de atomaire massa 137. Nu heb ik 5,67*10^-19.

Waarom klopt dit niet?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-03 15:43:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je halveringstijd is niet omgerekend in seconden!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-03 08:16:37 -0500

Aantal keer gelezen: 135 keer

Laatst gewijzigd: Aug 03 '17