Stel je vraag
0

Fysica 8.2.1

asked 2017-08-04 13:21:51 -0500

Nele.Beullens gravatar image

Ik vraag me af hoe je hiervan vraag a en c oplost. Ik ben begonnen met eerst alles in te vullen in de vergelijking, dan krijg je 0,2*sin(10t-100pi.x) als ik me niet vergis? Voor a moet je dan 10s invullen, maar dan weet ik niet hoe je verder moet, aangezien je x niet kent?

Bij c heb ik enkel dat de amplitude 0,2m is, aangezien dit gegeven is. Ik dacht f te vinden via w=2pi.f, maar dan krijg je 5pi en dat klopt niet. De snelheid v heb ik gezocht via lambda=v*f, maar aangezien mijn f niet klopt vind ik v natuurlijk ook niet.

Kan iemand mij zeggen waar mijn fout zit of wat ik over het hoofd zie?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-05 02:44:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

f= 2 pi w C:\fakepath\8.2.1 beginwaarden.JPG

Kijk eens of je er hiermee komt.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-04 05:02:10 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

Bij deze vraag snap ik puntje B niet, wanneer je t=0 invult krijg je -0,196 s en wanneer je t=1 invult krijg je -0,199. Dan is dit toch een linkslopende golf en dus in de negatieve richting?

Alvast bedankt!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik denk dat je de tijd invult in de x, maar dat is de plaats. Je moet de t invullen en dan gaat de golf omhoog bewegen tussen t=0 en t=1. Kijk nog eens naar de cursus naar de uitleg over links lopende en rechts lopende golven.

Myriam@REBUS ( 2018-06-04 06:52:17 -0500 )edit

Ooh ja ik had erover gelezen! Als er een minteken staat voor kx dan is het een rechtslopende golf en dus in de positieve richting! En ik had het inderdaad fout ingevuld, super bedankt!!

Mirjam.VanHove ( 2018-06-04 11:46:52 -0500 )edit
0

answered 2017-08-04 14:06:23 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

v= lambda * f

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Wat is er dan verkeerd aan mijn berekening van f, want deze klopt ook niet? En hoe los ik vraag a op?

Nele.Beullens ( 2017-08-04 14:31:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-04 13:21:51 -0500

Aantal keer gelezen: 237 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '18