Stel je vraag
0

Fysica 8.2.1

asked 2017-08-04 13:21:51 -0500

Nele.Beullens gravatar image

Ik vraag me af hoe je hiervan vraag a en c oplost. Ik ben begonnen met eerst alles in te vullen in de vergelijking, dan krijg je 0,2*sin(10t-100pi.x) als ik me niet vergis? Voor a moet je dan 10s invullen, maar dan weet ik niet hoe je verder moet, aangezien je x niet kent?

Bij c heb ik enkel dat de amplitude 0,2m is, aangezien dit gegeven is. Ik dacht f te vinden via w=2pi.f, maar dan krijg je 5pi en dat klopt niet. De snelheid v heb ik gezocht via lambda=v*f, maar aangezien mijn f niet klopt vind ik v natuurlijk ook niet.

Kan iemand mij zeggen waar mijn fout zit of wat ik over het hoofd zie?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-05 02:44:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

f= 2 pi w C:\fakepath\8.2.1 beginwaarden.JPG

Kijk eens of je er hiermee komt.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-04 14:06:23 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

v= lambda * f

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Wat is er dan verkeerd aan mijn berekening van f, want deze klopt ook niet? En hoe los ik vraag a op?

Nele.Beullens ( 2017-08-04 14:31:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-04 13:21:51 -0500

Aantal keer gelezen: 72 keer

Laatst gewijzigd: Aug 05 '17