Stel je vraag
0

Chemie opgave 10-02

asked 2017-08-05 13:07:13 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-08-07 12:40:52 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik heb deze oefening proberen maken en het antwoord zou 7 moeten zijn maar ik geraak maar tot 4 isomeren. Kan iemand verder helpen of nog beter kent er iemand een trucje om dit soort oefeningen gemakkelijknen snel op te lossen aub? Alvast bedankt! C:\fakepath\IMG_0884.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-06 11:52:44 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hier vind je de correcte oplossing.

image description

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-06 10:30:43 -0500

Houda.Kassou gravatar image

C:\fakepath\IMG_0897.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Molecule 6 en 7 zijn nog niet correct. Ze hebben 10 H-atomen en niet 8 H atomen. Je hebt een dubbele binding te weinig getekend.

Koen@REBUS ( 2017-08-06 11:50:40 -0500 )edit
0

answered 2017-08-05 15:01:55 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-08-06 03:31:13 -0500

De opmerking van Myriam is correct en goed gecorrigeerd door Houda.

De vraag goed lezen leert je verder dat je onvertakte isomeren moet zoeken. Dus is de molecule 4 geen correcte oplossing.

Molecule 2 en 3 zijn identiek (de naam van de molecule noteren helpt om hierin zekerheid te krijgen of de moleculen van elkaar verschillen). Dit zijn beide Pent-2-yn.

Het totaal aantal dat je hebt gevonden is gelijk aan 5.

Je mist er dus nog 2 !!

Probeer eens te redeneren of je de verschillende stappen volledig hebt doorlopen.

1) functieisomeren --> die heb je gezocht = OK (di-alkenen en alkynen)

2) plaatsisomeren --> Hier heb je één dubbel geteld (zie hierboven) en je mist nog één molecule (je moet de dubbele bindingen of driedubbele bindingen verplaatsen)

3) Ketenisomeren --> die mag je niet meetellen want je mag enkel maar de onvertakte moleculen in rekening brengen

4) Stereo-isomerie --> CIS/TRANS isomerie + Optische isomerie

Heb je stap 4 afgewerkt? Levert dit je nog een extra molecule op? Stap 2 moet je ook nog opnieuw controleren.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-05 14:44:10 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Dit had ik idd nog over het hoofd gezien, maar het klopt danku welC:\fakepath\IMG_0887.JPG

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-05 14:18:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als ik me hier even aan mag wagen: waarom neem je alleen een driedubbele binding? Kon je dezelfde brutoformule ook niet bekomen met twee dubbele bindingen?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-05 13:07:13 -0500

Aantal keer gelezen: 301 keer

Laatst gewijzigd: Aug 06 '17