Stel je vraag
0

Fysica vraag 9 2016aug

asked 2017-08-07 04:17:48 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

Kan deze ook op een iets snellere manier opgelost worden of is het zo goed?

Bedankt alvast!

C:\fakepath\IMG_4629-2.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-07 07:13:12 -0500

Adara gravatar image

Dat is wel goed denk ik, maar als je met tanges werkt gaat het misschien iets sneller

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

oh oké! danku!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-07 07:19:04 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-07 04:17:48 -0500

Aantal keer gelezen: 75 keer

Laatst gewijzigd: Aug 07 '17