Stel je vraag
0

Wisk'15 aug 14 & juli 14

asked 2017-08-08 02:35:31 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

updated 2017-08-08 09:25:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik begrijp niet waarom je anders moet te werk gaan bij vraag 14aug? Kan je deze niet oplossen zoals 14juli?? nl. Het aantal termen x elke term die dezelfde waarde uitkomt en deze gelijkstellen aan 280

Maar bij 14aug moeten we eerst n/2 (n+1) = 32 ?? Deze stap begrijp ik niet zo goed.. aangezien elk integraal opnieuw 1/2 uitkomt zou ik hetzelfde doen als de vraag in juli?

Bedankt alvast!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-08 04:52:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk eens goed naar de vraag: ze hebben coëfficiënten toegevoegd, zodat je het wel anders moet oplossen. De waarde van elke integraal is weer hetzelfde, maar er zit dus een optelsom in.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De formule voor de optelsom is niet noodzakelijk. Dit kan je ook gewoon oplossen door 1+2+3+4+... tot je aan het goede resultaat zit.

Myriam@REBUS ( 2017-08-08 05:43:23 -0500 )edit

oke danku!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-08 10:30:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-08 02:35:31 -0500

Aantal keer gelezen: 97 keer

Laatst gewijzigd: Aug 08 '17