Stel je vraag
1

combinaties gebruiken hier?

asked 2014-03-19 09:29:48 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:50:26 -0500

yannick gravatar image

In een doos zitten 7 gele ballen en 3 blauwe ballen. Wat is de kans dat je na het trekken van twee ballen beschikt over een gele en een blauwe bal?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2014-03-28 12:53:55 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:50:33 -0500

yannick gravatar image

Boomstructuur gebruiken + wet van voorwaardelijke waarschijnlijkheid : 1ste tak : eerst trek je een gele bal (Pa=7/10). Dan trek je tweede : Pb (kans op een blauwe)=3/9 => kans op een gele en dan een blauwe = 7/10 * 3/9 = 7/30 2de tak : eerst trek je een blauwe (Pa=3/10) dan trek je een gele (Pb =7/9) => kans op een blauwe en dan een gele = 3/10 * 7/9 = 7/30

Samen is de kans dus 7/30 + 7/30 = 7/15

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-03-19 09:29:48 -0500

Aantal keer gelezen: 373 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15