Stel je vraag
0

oplosbaarheid

asked 2017-08-08 12:16:44 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

updated 2017-08-08 12:37:44 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zilver(I)chloride is slecht oplosbaar met Ks= 1,7.10-1​0 we voegen 10 ml AgNO​3 toe aan 10 ml van 0,34 M NaCl oplossing.

Welke minimale concentratie moet het toegevoegde AgNO​3 ​hebben om een neerslag te veroorzaken?

de mogelijke antwoorden zijn:

1.0 . 10-1​0 2.0 . 10-1​0 <c> 2.0 . 10-9 <d> 1.0 . 10-​9

C is het juiste antwoord

Dit is wat ik al heb: NaCl --> NA+ + Cl- waarbij Cl- 0,34M is dan is de concentratie van de Cl van AgCl ook 0,34M en dus 0,17mol omdat het in 20ml is. Maar nu weet ik niet echt wat ik verder nog moet doen.

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-08 12:34:52 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Waar staat Ks voor?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

En consulteer eerdere interventies betreffende 7-33 op dit forum

Johan@REBUS ( 2017-08-08 12:35:26 -0500 )edit

Aah heb ze gevonden, had de vraag zelf al gezocht maar toen vond ik niks. Bedankt!

Laura.Lenaerts ( 2017-08-08 13:10:30 -0500 )edit

Niet grondig genoeg gezocht? Kan gebeuren! Volgende keer beter.

Johan@REBUS ( 2017-08-09 12:56:19 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-08 12:16:44 -0500

Aantal keer gelezen: 574 keer

Laatst gewijzigd: Aug 08 '17