Stel je vraag
0

Chemie 2015-augustus vraag 9

asked 2017-08-09 04:36:00 -0500

Rana.Onder gravatar image

updated 2017-08-10 03:21:35 -0500

Johan@REBUS gravatar image

image description

Ik begrijp hier juist niet hoe we moeten redeneren. We hebben met een batterij te maken, dus dan is het een elektrolyse toch? Dan mogen we het regeltje van KNAP gebruiken. Dus kathode=negatief en KRAO zegt dat de kathode=reductie. Maar hoe weten we juist of welke 2 koppels we moeten grbuiken? en is KRAO altijd geldig bij een galvanische element en elektrolyse? KNAP is toch enkel voor elektrolyse?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-10 03:29:39 -0500

Rana.Onder gravatar image

image description

Heel erg bedankt ik begrijp het nu. Dus omdat we de batterij moeten opladen, hebben we hier te maken met elektrolyse.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-09 06:36:15 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-08-09 06:37:15 -0500

Welke methodiek moet je hier toepassen?

Probeer uit de vraag de verschillende elementen die je nodig hebt te verzamelen. Dit kan enkel maar door goed de vraag te lezen. KRAO en KNAP regel kan je eventueel nadien gebruiken ter controle.

1) Bepaal de redoxkoppels wanneer de batterij stroomt levert. Schrijf de reductiereactie en schrijf de oxidatiereactie.

2) Bepaal de redoxkoppels wanneer je de batterij oplaadt. Schrijf de reductiereactie en schrijf de oxidatiereactie.

3) Wat is de situatie die hier getekend staat? 1) of 2)

Wat is dan de juiste oplossing. Werk dit even uit en post je antwoord op die manier kan je aangeven dat je de werkwijze correct hebt uitgevoerd en bewijzen dat je een goed begrip hebt van de batterij (galvanische cel) en het opladen van de batterij (electrolyse).

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Deze vraag werd ook al eerder behandeld op het forum. Eventueel kan je via zoekterm: 'augustus 2015' een oplossingsmethodiek terugvinden. Doch zelf proberen uit te werken is natuurlijk nog beter.

Koen@REBUS ( 2017-08-09 06:43:08 -0500 )edit

Goed Koen. In het verleden hebben de LK Rebus reeds hun best gedaan. Studenten moeten het zich niet te gemakkelijk maken. Niet voor niets bevat deze applocatie een 'zoek'-functie.

Johan@REBUS ( 2017-08-09 12:59:02 -0500 )edit

Daarbij, deze vraagstelling komt niet van de ond.vlaanderen-site waar de 'originele' opgaven vanaf 2015-juli schikbaar;

Johan@REBUS ( 2017-08-09 13:03:10 -0500 )edit

Dankuwel en inderdaad ik zie het nu. Ik zal de volgende keer zeker deze applicatie gebruiken.

Rana.Onder ( 2017-08-10 03:31:45 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-09 04:36:00 -0500

Aantal keer gelezen: 262 keer

Laatst gewijzigd: Aug 10 '17