Stel je vraag
0

Fysica 2016 juli vraag 7

asked 2017-08-09 04:42:41 -0500

Rana.Onder gravatar image

updated 2017-08-15 02:42:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

Op welke manier kunnen we best een periode en golflengte aflezen?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-09 06:19:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De golflengte kan je hierboven uit de grafiek aflezen. Kijk bijvoorbeeld naar de afstand van top tot top.

De periode zou je ook kunnen lezen uit een y-t grafiek, maar die heb je hier niet. Je kunt ze ook berekenen door T=(2pi)/omega. Zo zou je dit vraagstuk moeten oplossen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik heb het nog niet echt door? Als we de golflengte van golf 1 gaan aflezen van top tot top, dan zien we toch dat de golflengte gelijk aan 3 is? Golf 2 heeft een golflengte die tweemaal groter is, dus dan is de golflengte gelijk aan 6. Maar hoe komen ze dan aan pi?

Rana.Onder ( 2017-08-10 04:10:04 -0500 )edit

Klopt het dat bij golf 1 de periode gelijk is aan 3 en dus voor golf 2 is deze 9. Als we nu de formule gebruiken dan is omega= (2pi)/ T, dus (2pi)/ 9 = 0,22?

Rana.Onder ( 2017-08-10 04:12:28 -0500 )edit

k= (2pi)/lambda

Myriam@REBUS ( 2017-08-10 04:51:34 -0500 )edit

De golflengte is in de tekening rechts af te lezen en is dus 1. De nieuwe golflengte is dan 2 en k= 2pi/2 of pi. Bijgevolg is het C of D

Myriam@REBUS ( 2017-08-10 04:58:37 -0500 )edit

2pi/9 = 0.22 pi?

Myriam@REBUS ( 2017-08-10 05:05:56 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-09 04:42:41 -0500

Aantal keer gelezen: 186 keer

Laatst gewijzigd: Aug 09 '17