Stel je vraag
0

5.5.15 fysica

asked 2017-08-09 08:47:35 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

updated 2017-08-09 11:02:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hallo

Ik snap bij vraag 5.5.15 niet goed hoe je bij stroom 1 je vervangingsweerstand berekent en welke weerstanden parallel en in serie geschakeld zijn. Kan iemand hierbij helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-09 11:02:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\5.5.15.jpg Dit heb ik even snel met kleurtjes gedaan. Die heb je niet bij het examen, dan moet je de leidingen met gelijke potentiaal markeren met streepjes, bolletjes, kruisjes... Zie je nu welke parallel en serie zijn? De weerstand in het midden staat tussen gelijke potentiaal, en heeft dus geen spanning. Dus loopt er ook geen stroom door.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het zijn de weerstanden die tussen gelijke potentiaal staan. Kijk welke weerstanden tussen dezelfde kleuren combinaties staan. Deze zijn in parallel geschakeld.

Myriam@REBUS ( 2017-08-10 04:49:20 -0500 )edit

Hoe staat de roze in het midden geschakeld? is deze in serie of parallel?

Anouk.Sohier ( 2017-08-11 03:36:25 -0500 )edit

Op de roze in het midden staat geen spanning, dus die doet niets. Je kan hem er ook tussen uit knippen, dat maakt geen verschil.

Myriam@REBUS ( 2017-08-11 07:46:24 -0500 )edit

Omdat links en rechts dezelfde kleur hebben

Myriam@REBUS ( 2017-08-11 09:56:34 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-09 08:47:35 -0500

Aantal keer gelezen: 149 keer

Laatst gewijzigd: Aug 09 '17