Stel je vraag
0

Fysica: augustus 2016 vraag 8

asked 2017-08-10 04:24:15 -0500

Rana.Onder gravatar image

image description

Ik gebruik hier mijn linkerhandregel, maar ik kom telkens B uit terwijl het oplossing A moet zijn? Ik begrijp niet wat ik fout doe. Dus bij de linkerhandregel is je duim=kracht, middelvinger= magnetisch veld en je wijsvinger= stroom.

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-10 05:10:06 -0500

Adara gravatar image

Ja met linkerhand heb je F, je duim naar boven. Maar hier gebruikt men rechterhandregel.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oh dankjewel.

Rana.Onder ( 2017-08-10 06:30:09 -0500 )edit
0

answered 2017-08-10 05:08:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

F= I (vector l) * vector B (zie cursus) Ik waag mij niet aan handregels, kan ze niet onthouden.

Alleen A is juist!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel ik snap het.

Rana.Onder ( 2017-08-10 06:29:54 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-10 04:24:15 -0500

Aantal keer gelezen: 146 keer

Laatst gewijzigd: Aug 10 '17