Stel je vraag
0

Chemie 2016-augustus vraag 4

asked 2017-08-10 06:49:37 -0500

Rana.Onder gravatar image

updated 2017-08-10 07:51:18 -0500

Johan@REBUS gravatar image

image description

Hoe moeten we aan zo een vraag eigenlijk beginnen? Is het de bedoeling dat we de molaire massa's berekenen en vervolgens de coëfficiënten bepalen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-10 07:17:00 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

Kalium heeft maar 1 oxidatiegetal, namelijk +I. Chloor kan meerdere oxidatiegetallen hebben, in dit geval heeft het oxidatiegetal +IV. Bij een redoxreactie moet zowel een reductie als een oxidatie plaatsvinden en hier moet chloor dus in beiden gevallen voor zorgen. We zoeken dus reactieproducten die een oxidatiegetal hoger hebben dan +IV en lager hebben +IV. Als je van de antwoordmogelijkheden de oxidatiegetallen van chloor berekend, zie je dat bij antwoord C, chloor oxidatiegetal +III heeft (kleiner dan +IV) en oxidatiegetal +V (groter dan +IV).

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel, ik begrijp het nu.

Rana.Onder ( 2017-08-10 07:34:31 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-10 06:49:37 -0500

Aantal keer gelezen: 152 keer

Laatst gewijzigd: Aug 10 '17