Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 3.21

asked 2017-08-10 07:12:00 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

updated 2017-09-03 13:53:44 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zijn er bepaalde regels voor het plaatsen van dubbele/driedubbele bindingen bij de lewisstructuur? Ik heb de methode toegepast die in het boekje staat van 'Blik op chemie' en toch kom ik niet bij de juiste lewisstructuur uit. image description

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-10 10:18:29 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Gelet op de vraagstelling gaat het om de Lewis voor het thiocyanaation en niet deze van isothiocyanaation. Zou het gaan om het isothiocyanaation dat heb je twee dubbele bindingen in het molecule ipv één drievoudige.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-10 08:00:19 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De opgave betreft: Welke Lewisstructuur komt overeen met het thiocyanaation, SCN-? Het betreft hier dus het thiocyanaation. Dit heeft, tgv resonantie, isothiocyanaat waar er links en rechts een dubbelvoudige binding staat. Bij thiocyanaat heb je één drie-voudige binding.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe kun je dan weten dat je een drievoudige binding moet plaatsen ipv 2 dubbele bindingen?

Quinten.Ruymen ( 2017-08-10 08:08:19 -0500 )edit
0

answered 2017-08-10 07:43:31 -0500

Rana.Onder gravatar image

image description

Ik heb het zo gedaan en kom het dan wel uit. Je weet dat N 5 elektronen op de laatste schil heeft en 3 daarvan zijn ongepaard, dus N kan 3 bindingen hebben. Hetzelfde voor S, deze heeft 6 elektronen op de laatste schil en 2 hiervan zijn ongepaard, dus S kan 2 bindingen hebben. Begrijp je het?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-10 07:12:00 -0500

Aantal keer gelezen: 114 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17