Stel je vraag
0

Chemie 2016-augustus vraag 8

asked 2017-08-10 07:49:51 -0500

Rana.Onder gravatar image

updated 2017-08-10 07:52:13 -0500

Johan@REBUS gravatar image

image description

Hoeveel mol IO3- wordt er gevormd als 1 mol CLO3- in zuur milieu door I2 wordt gereduceerd? A) 1mol B) 1,2 mol C) 1,5 mol D) 2 mol

Ik begrijp hier niet wat ik fout doe, want ik kom telkens 2,4 mol uit. Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-10 08:46:57 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Er is een fout in je elektronenbalans.

Je oxidatiereactie = een uitwisseling van 60 elektronen

Je reductiereactie = een uitwisseling van 30 elektronen.

Pas dit even aan om tot de juiste oplossing te komen.

Succes !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Heel erg bedankt ik kom het nu wel uit. Dus omdat we 2IO3- hebben, moeten we die 5elektronen ook maal 2 doen. Vervolgens hebben we voor de oxidatie- en reductiereactie een uitwisseling van 60 elektronen.

Rana.Onder ( 2017-08-10 11:28:40 -0500 )edit

Je moet voor de oxidatie alles maal 3 doen = 3 x 10 elektronen = 30 elektronen. Voor je reductie door alles x 5 te doen heb je hier ook 5 x 6 elektronen = 30 elektronen. OK?

Koen@REBUS ( 2017-08-10 12:52:18 -0500 )edit

De coëfficiënt voor het chloraat-ion = 5 en deze voor het jodaat-ion = 6.

Koen@REBUS ( 2017-08-10 12:56:20 -0500 )edit

Oh ja inderdaad maal 3 gaat ook ik zie het nu. Heel erg bedankt.

Rana.Onder ( 2017-08-10 14:50:46 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-10 07:49:51 -0500

Aantal keer gelezen: 228 keer

Laatst gewijzigd: Aug 10 '17