Stel je vraag
0

fysica: juli 2017 kracht op touwen

asked 2017-08-10 11:56:01 -0500

Rana.Onder gravatar image

image description

Dit is een vraag die ze een juli hadden gesteld, maar ik weet juist of het correct is geformuleerd. Hou zouden we dit het best kunnen oplossen?

edit retag remove flag flag offensive (1) close merge delete

Bespreking:

En de vraag is juist. Alleen vragen ze de touwkracht in het linkertouw. Het antwoord daarop is 60N

Myriam@REBUS ( 2017-08-10 13:44:11 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-10 13:33:13 -0500

Adara gravatar image

Hoofdstuk dynamica geeft antwoord hierop...wetten van Newton en met vectoren kunnen werken.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoezo met vectoren werken? We hebben toch een zwaartekracht, dus Fz= m*g= 6*10= 60 N of heb ik het verkeerd begrepen?

Rana.Onder ( 2017-08-10 15:18:31 -0500 )edit

Miss heb ik te rap geformuleerd, met vectoren werken daarmee bedoel ik dat je je krachten gaat tekenen en in x en y as projecteren. Ja die Fz klopt

Adara ( 2017-08-11 02:41:10 -0500 )edit

Heel erg bedankt.

Rana.Onder ( 2017-08-11 05:26:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-10 11:56:01 -0500

Aantal keer gelezen: 450 keer

Laatst gewijzigd: Aug 10 '17