Stel je vraag
0

Biologie Gekoppelde Genen

asked 2017-08-10 12:50:50 -0500

Thomas.Schollaert gravatar image

image description

Hoe los ik deze oefening gemakkelijk op? Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-11 04:35:07 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het antwoord is idd B

75+85 = 160

Dit delen door het totaal 1600 => 10%

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-11 02:44:32 -0500

Thomas.Schollaert gravatar image

Het totale wat?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-10 13:36:56 -0500

Adara gravatar image

Tussen A en V heb je 5% en tussen V en K heb je 10% en dat bekom je door je recombinanten te delen door totale

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-10 13:23:14 -0500

Adara gravatar image

Is c juiste antwoord?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ne sorry B bedoel ik

Adara ( 2017-08-10 13:25:11 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-10 12:50:50 -0500

Aantal keer gelezen: 262 keer

Laatst gewijzigd: Aug 11 '17