Stel je vraag
1

wiskunde: gemeenschappelijke raaklijn

asked 2017-08-10 15:44:44 -0500

Rana.Onder gravatar image

Hoe bepalen we de gemeenschappelijke raaklijn van twee functies? Moeten we de eerste afgeleide berekenen en dan de 2 afgeleide functies aan elkaar gelijk stellen? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-11 02:13:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Correct. Een functie kan meerdere snijpunten hebben, maar hier zoeken we een raakpunt. De raaklijn is gemeenschappelijk, dus de eerste afgeleiden moeten aan elkaar gelijk zijn. Als je dat raakpunt gevonden hebt bereken je de gemeenschappelijke rico van de raaklijn en zorg je dat de raaklijn door het raakpunt komt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Om het raakpunt te vinden, moeten we toch één van de functies in de andere functie invullen? Vervolgens de discriminant van deze functie gelijk stellen aan nul? Klopt het wat ik zeg?

Rana.Onder ( 2017-08-11 04:21:07 -0500 )edit

Dat is voor een raaklijn aan een functie. Hier gaat het om twee functies die een gemeenschappelijke raaklijn hebben.

Myriam@REBUS ( 2017-08-11 07:48:02 -0500 )edit

Hoe moeten we het dan doen? Sorry, ik ben even in de war.

Rana.Onder ( 2017-08-11 11:24:40 -0500 )edit

Zie eerste antwoord: stel de afgeleide functies aan elkaar gelijk en kijk welke x daar uit komt. Met deze x ga je aan de slag voor het raakpunt en de raaklijn.

Myriam@REBUS ( 2017-08-11 11:49:43 -0500 )edit

Heel erg bedankt.

Rana.Onder ( 2017-08-12 06:23:23 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-10 15:44:44 -0500

Aantal keer gelezen: 522 keer

Laatst gewijzigd: Aug 11 '17