Stel je vraag
0

Biologie eeneiige vierlingen

asked 2017-08-10 16:44:21 -0500

Rana.Onder gravatar image

Een bepaald type gordeldier krijgt bijna altijd eeneiige vierlingen. Hoe ontstaan deze vierlingen? A) 1 eicel+ 1 spermacel B) 1 eicel + 4 spermacellen C) 4 eicellen + 1 spermacel D) 2 eicellen + 2 spermacellen

Weet iemand het antwoord hierop? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2017-08-11 04:37:35 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correct, het is een eeneiige vierling

Dus een eicel met een zaadcel en vervolgens de eerste delingen die terug uitgroeien naar een individu.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel !

Rana.Onder ( 2017-08-11 04:43:47 -0500 )edit
1

answered 2017-08-11 02:39:00 -0500

Adara gravatar image

A want het gaat om eeneiige

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel !

Rana.Onder ( 2017-08-11 04:43:59 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-10 16:44:21 -0500

Aantal keer gelezen: 220 keer

Laatst gewijzigd: Aug 11 '17