Stel je vraag
0

7.2.2 halveringstijd-activiteit fysica

asked 2017-08-11 02:16:34 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Ik snap bij deze oefening niet hoe je de activiteit kan berekenen. Ik dacht te werken met de formule van activiteit (zie theorie 7.3) aangezien ik dacht dat ik de massa kon afleiden uit gegevens (1.5 x 10¨-13), maar daar mis ik 2 gegevens en zie ik ook niet hoe ik aan de activiteit zou komen.

Weet er iemand hoe je deze dan wel oplost?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-11 02:23:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het aantal deeltjes N kan je berekenen door het aantal gram in een liter te delen door het gewicht van een mol (131 gram) en te vermenigvuldigen met het getal van Avogadro (zie formularium).

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel, als ik dit bereken kom ik echter 58 974 554 Bq uit wat me nogal veel lijkt...

Anouk.Sohier ( 2017-08-11 02:33:54 -0500 )edit

Heb je de lamba omgezet in 1/seconde ?

Myriam@REBUS ( 2017-08-11 02:43:19 -0500 )edit

Oei nee, als ik het dan opnieuw bereken kom ik op 682,57 Bq. Is dit wel juist?

Anouk.Sohier ( 2017-08-11 02:47:24 -0500 )edit

Ja, als ik dat uit mijn hoofd goed onthouden heb is dat ongeveer de oplossing. (afronding kan verschillen geven)

Myriam@REBUS ( 2017-08-11 07:49:42 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2017-08-11 02:16:34 -0500

Aantal keer gelezen: 281 keer

Laatst gewijzigd: Aug 11 '17