Stel je vraag
0

Fysica 5.5.3

asked 2017-08-11 11:01:00 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

Hoe kun je het best aan deze vraag beginnen? Deze vraag stond ook al op dit forum, hierbij werd er gewerkt met bepaalde verhoudingen, wat ik niet begrijp waar deze vandaan komen.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-11 13:36:03 -0500

updated 2017-08-11 13:39:53 -0500

De verhoudingen zijn correct in de vermelde oplossing omdat $U_1=U_2$, dezelfde spanning over beide takken van de parallelschakeling.

Toepassen van de wet van Ohm voor beide weerstanden geeft $R_1 \cdot I_1 = R_2 \cdot I_2$ Herschikken geeft $I_1/I_2 = R_2/R_1$, de verhoudingen uit de oplossing op het forum waar je naar verwees.

Met $I_1+I_2=I_{tot}$ vind je formule $I_1 = R_2/(R_1+R_2)\cdot I_{tot}$ die altijd geldt voor een parallelschakeling en je tijd bespaart op het examen als je hem kent.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-11 11:01:00 -0500

Aantal keer gelezen: 75 keer

Laatst gewijzigd: Aug 11 '17