Stel je vraag
1

Founder effect

asked 2015-08-18 02:57:15 -0500

Cedric.Schraepen gravatar image

Hallo,

Ik heb een vraagje over evolutie.Weet iemand wat het founder effect is? Een ander woord hiervoor is stichtereffect?

Alvast bedankt & succes allemaal!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2015-08-18 03:06:18 -0500

Sofie.Lamens gravatar image

Stichterseffect/foundereffect = de invloed die de stichtende individu en hebben op de genenpool van de populatie die uit hun nakomelingen bestaat.

Oftewel: 1 Kleine groep zorgt voor een nieuwe populatie waar een zeldzaam kenmerk die in deze groep zat plots frequent kan voorkomen.

In Bio voor jou staat het voorbeeld van een Amish-bevolking waar albinisme en veelvingerigheid (ofzoiets) zeer vaak voorkomt. Dit is anders dan 'onze populatie', waar dit heel zeldzaam is. Omdat er ooit een groep was die zich afzonderde (en waarbij deze kenmerken dan voorkwamen) zorgde deze afgezonderde groep ervoor dat hun nakomelingen die kenmerken ook hadden.

Denk ook aan het feit dat en kleine populatie zeldzame kenmerken kan beschermen!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

oh oké, bedankt!

Cedric.Schraepen ( 2015-08-18 03:23:42 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-18 02:57:15 -0500

Aantal keer gelezen: 1,091 keer

Laatst gewijzigd: Aug 18 '15