Stel je vraag
0

fysica juli 2007 vraag 6

asked 2017-08-12 05:01:44 -0500

Laurence gravatar image

Ik snap niet zo goed hoe ik aan deze oefening moet beginnen. Hoe weet je of p constant is of niet?

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-12 13:06:11 -0500

Adara gravatar image

Je hebt een vt grafiek waarbij je een rechte dat moet je zien dat het een isobaar proces is. P=cte; dus V1/T1 = V2/T2

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-14 16:04:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\ideale gaswet.jpg

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-14 08:44:33 -0500

Laurence gravatar image

ok nu snap ik het bedankt

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-13 03:48:47 -0500

Laurence gravatar image

ik snap het eigenlijk nog steeds niet zo goed...

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

wat snap je precies niet? Begin anders met p.v=nRt te schrijven. Als je een Vt grafiek hebt waar je PnR constat zijn hoe moet die grafiek eruit zien? V/T = constant. welke verband bestaat er tussen V en T dan?

Adara ( 2017-08-14 02:08:36 -0500 )edit

Als tussen V en T rechtevenredig verband is kan toch enkel indien druk P constant is? ok?

Adara ( 2017-08-14 02:10:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-12 05:01:44 -0500

Aantal keer gelezen: 145 keer

Laatst gewijzigd: Aug 14 '17