Stel je vraag
0

1.3.4 logaritmen wiskunde

asked 2017-08-12 10:57:12 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Ik zit vast bij de exponentiële vergelijking. Ik dacht het op te lossen door van beide leden de ln te nemen, en dan krijg je ln 3¨x = 2 maar dan zie ik niet direct hoe het verder moet. Kan iemand hierbij helpen? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-12 13:24:13 -0500

Adara gravatar image

Ja juist je kunt ln nemen van beiden kanten dan krijgt je dat x=2/ln3

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-08-12 10:57:12 -0500

Aantal keer gelezen: 100 keer

Laatst gewijzigd: Aug 12 '17