Stel je vraag
0

2.2.9 wiskunde

asked 2017-08-13 04:14:04 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Ik snap niet hoe je de lengte van AB kan berekenen. Je weet dat er een volledige omwenteling is, dus 360° of 2 pi rad, maar is dat dan gewoon gelijk aan de lengte van AB?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-13 06:00:18 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

Een voorbeeld om deze oefening te verduidelijken. Je plakt een stuk plakband rond een fietswiel. Het uiteinde hiervan, plak je aan de grond. Als je de fietsband laat rollen, stopt de plakband wanneer de fietsband helemaal rond is. De cycloïde in oefening 2.2.9 stelt eigenlijk gewoon de omtrek van de cirkel voor. De verplaatsing is dus de omtrek van de cirkel. O = 2.pi.r O = 2.pi.1 O = 2.pi

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-13 04:14:04 -0500

Aantal keer gelezen: 54 keer

Laatst gewijzigd: Aug 13 '17