Stel je vraag
0

Fysica 12.1.4

asked 2017-08-13 07:58:59 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Iemand die hier weet hoe je deze moet oplossen? Ik heb vanalles geprobeerd, maar ik kom niet op de juiste oplossing. Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Ik kom altijd 4v/5 , terwijl het 7V/8 moet zijn..

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-13 08:09:55 -0500 )edit

Je hebt eerst een volume V/4. Dan moet je de druk verviervoudigen, dus volume delen door 4. Dat maakt 1/8. Ze vragen nu het volume van het andere compartiment, dat is 1 - (1/8)=7/8

Myriam@REBUS ( 2017-08-13 09:01:38 -0500 )edit

Hoe weet je dat je eerst V/4 hebt?

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-13 10:26:24 -0500 )edit

Sorry ik kan niet volgen. V/4 is dan voor het rechter-of linkercompartiment?

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-13 10:29:22 -0500 )edit

typfoutje, het eerste volume is V/2. Dan gaat P maal 4, dus zit je op V/8

Myriam@REBUS ( 2017-08-13 12:27:26 -0500 )edit

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-16 02:39:08 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

Ik maakte eerst dezelfde fout, het zit inderdaad in het feit dat Vlinks=Vrechts=V/2, dan kan je uit de eerste situatie ook afleiden dat n1=n2 en dan kan je voor de tweede situatie zeggen dat Vrechts' gelijk is aan 1/8V en dus Vlinks' is 7/8V

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-22 17:19:58 -0500

Zahide.Akgün gravatar image

Zou iemand deze oefening willen uitwerken voor mij aub? Ik weet niet hoe ik aan zoiets moet beginnen. Zelfs met deze info kan ik niet beginnen. ik heb als Volume V/2 voor elk compartiment en ik heb geen enkel idee hoe je aan V/4 en v/8 geraakt. pleassee help

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-13 07:58:59 -0500

Aantal keer gelezen: 167 keer

Laatst gewijzigd: Aug 22 '17