Stel je vraag
0

Erfelijke info in de cel vraag 1

asked 2017-08-13 14:38:22 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Ik snap het niet. Ik denk als volgt: Haploid zaadcel heeft 2,5.10-12 g DNA. zygote heeft 2 * 2,5.10-12 g. = 5 * 10 ^-12 g vóór metafase van eerste klievingsdeling is er een replicatie geweest: dus 1.10-11 g. Het antwoord is weliswaar goed. Maar klopt mijn denkwijze? C:\fakepath\IMG_0119.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-15 13:07:01 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correcte redenering, door de S fase nog eens verdubbelen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-14 02:02:11 -0500

Adara gravatar image

Ja Houda ik denk dat het wel klopt je had 2,5.10^-12 en door s fase heb je dan 10^-11g

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-13 14:38:22 -0500

Aantal keer gelezen: 131 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17