Stel je vraag
0

Fysica olympiade2017

asked 2017-08-14 02:14:54 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

C:\fakepath\Schermafbeelding 2017-08-14 om 09.11.56.png

Als ik hier d=V en zo mijn formules opstel kom ik voor V1= 4/3V en V2= 2/3V Ik weet niet wat ik verkeerd doe?

Als de zuiger naar rechts verschuift wil dat toch zeggen dat er links V1 iets bijkomt en rechts V2 iets weggaat, aangezien druk 2x groter wordt verkleint volume dus rechts.

Is er een vaste methodiek voor het oplossen van zo'n oefeningen??

Bedankt alvast!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-14 05:51:55 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\oef druk .jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt! Ik heb het!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-14 08:31:35 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-14 02:14:54 -0500

Aantal keer gelezen: 128 keer

Laatst gewijzigd: Aug 14 '17