Stel je vraag
0

vfo 2016 ladingen

asked 2017-08-14 08:31:18 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

C:\fakepath\Schermafbeelding 2017-08-14 om 15.28.47.png

Kan iemand mij deze uitleggen?

Ik heb uiteindelijk naar de oplossing gekeken om het te proberen begrijpen maar ik zie het nog steeds niet..

Bedankt alvast!!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-15 04:22:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\puntladingen.jpg Kijk goed naar je opgave: de krachten moeten in beide punten verdubbelen. Dat geldt voor de absolute waarde van de krachten. Links kan je met 2 negatieve krachten alleen een grotere aantrekking tussen de positieve lading en de negatieve ladingen bekomen. Voor de lading rechts: als je er een negatieve lading tussen plaatst zal de aantrekking afnemen, nul worden, en als je een nog grotere lading neemt gaat de afstoting winnen van de aantrekking. Dat gebeurt hier, zelfs in die mate dat je oorspronkelijke aantrekking omslaat in een twee keer zo grote afstoting. Lukt het nu?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het is gelukt! Bedankt :)

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-15 06:52:26 -0500 )edit
0

answered 2017-08-14 14:25:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\fysica olympiade.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik snap het nog steeds niet helemaal? Kan je het even nog verduidelijken aub :)

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-15 03:30:02 -0500 )edit

De ladingen moeten verdubbelen. Voor de linkse lading betekent dat dat de aantrekking van de twee negatieve ladingen rechts ervan het dubbele moet zijn. Voor de Q2 lading moet je de richting omkeren, van aantrekken naar afstoten. Lukt dat?

Myriam@REBUS ( 2017-08-15 03:38:51 -0500 )edit

Ik heb het helemaal uitgeschreven en proberen te begrijpen maar ik begrijp de bewerkingen niet? Welke ladingen je optelt en aftrekt van elkaar om die Q's te bekomen? bv. 4Q/R^2 + Q_2/R^2= 2Q_2/R^2 ??

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-15 04:03:31 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-14 08:31:18 -0500

Aantal keer gelezen: 96 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17