Stel je vraag
0

3.9.7 wiskunde

asked 2017-08-14 08:40:14 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Ik snap niet goed hoe je ervoor kan zorgen dat je de oppervlakte boven de x-as berekent bij de gegeven functie? Kan je dit in rekening brengen? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-14 08:46:31 -0500

Eerst neem je de integraal van -1 tot 0 van je functie en daarna de integraal van 0 tot 2

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aangezien de oppervlakte van 0 tot 2 onder de x-as ligt is deze negatief, ten slotte tel je de uitkomsten bij elkaar op en dan heb je het!

Leonie.Tourlousse ( 2017-08-14 08:48:26 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-08-14 08:40:14 -0500

Aantal keer gelezen: 26 keer

Laatst gewijzigd: Aug 14 '17