Stel je vraag
1

Chemie 4-55

asked 2015-08-18 11:53:36 -0500

Nikol gravatar image

Een fles wordt gevuld met H2S en agfesloten bij een bepaalde temp en druk die constant worden gehoude, de fles bevat dan 3 g H2S. Nu wordt dezelfde fles met NH3 gevuld en dit onder dezelfde omstandigheden van druk en temp. Hoeveel gram NH3 bevindt zich dan in de fles?

A : 2 B :1,5

Ik kom uit op 1,5 maar het is A. Omdat je in dezelfde fles zit ga ik ervan uit dat ook het volume constant blijft. Dan heb je een gelijk aantal mol zoals bij H2S (0.09mol) en dit omzetten naar g NH3 kom ik dan uit op 1,5.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-08-18 16:02:40 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De volgende omstandigheden: P, V en T zijn constant (PV=nRT). Het aantal mol n is ook constant. Dus het aantal mol waterstofsulfide = aantal mos NH3. De hoeveelheid waterstofsulfide in de fles is 3.0 g of 0.88 mol. Er is dus ook 0.88 mol ammoniakgas. De massa NH3-= 0.88 * 17 = 1.5 g.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-18 11:53:36 -0500

Aantal keer gelezen: 102 keer

Laatst gewijzigd: Aug 18 '15