Stel je vraag
0

TAT-ex 2013-A 2016 chemie 5-54 2015Chemie 4-59

asked 2015-08-18 12:12:27 -0500

Nikol gravatar image

updated 2017-06-24 01:19:56 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Cassiteriet is een tinerts, het is een oxide van tin. Een staal van deze verbinding bevat 0,55 g tin en 0.15 g zuurstof. Welke lading draagt tin in deze verbinding?

Ik kan het aantal mol van beide berekenen, en wat doe ik dan?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-08-19 03:11:53 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het tinerts bevat tin-atomen en zuurstof-atomen. Uit de gegeven massa voor deze stoffen kan je het aantal mol berekenen in het stukje cassiteriet. de verhouding van beide geeft de mate waarin Sn en O in de tin-oxidemolecule aanwezig zijn. Wetende dat zoorstof OG = -2 kan je de OG van Sn bepalen. Succes.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-18 12:12:27 -0500

Aantal keer gelezen: 342 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '17