Stel je vraag
0

Bio essentieel aminozuur

asked 2017-08-15 07:02:55 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Ik snap niet goed wat ze hier bedoelen met welk essentieel aminozuur is nodig? Hoe vind je die? Ik ben begonnen bij de startcodon nl AUG en geëindigd bij stopcodon UGA en ertussen kreeg ik dan respectievelijk alanine, threonine, tryptofaan en Valanine, maar hoe weet ik welke van deze de essentiële is? Ik weet dat het sowieso niet alanine is omdat ze niet tussen de lijst staat van essentiële aminozuren(gegeven), maar verder weet ik het niet. Kan iemand helpen aub?C:\fakepath\IMG_0187.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-15 07:35:30 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Dat is ook de reden, omdat het in dat lijstje staat met essentiële Az'en. Ik had dit tijdens de les erbij geschreven

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah ja idd danku!

Houda.Kassou ( 2017-08-15 07:40:56 -0500 )edit
0

answered 2017-08-15 12:58:50 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Idd, je moet kijken dat ze in de opgave staan en in de antwoordmogelijkheden.

En dan kom je idd uit bij Tryptofaan

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-15 07:02:55 -0500

Aantal keer gelezen: 115 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17