Stel je vraag
0

1.3.5 logaritmen

asked 2017-08-15 08:00:30 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Hoe begin je aan volgende vergelijking? En hoe ga je van log2 naar ln?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-15 08:50:35 -0500

Thaïs.VanGlabeke gravatar image

updated 2017-08-15 08:51:10 -0500

Je hebt de log2 (2.e^2) . Deze splits je op in log2(2) + log2 (e^2). dit wordt dan 1 + 2.log2(e) en dan pas je het trucje toe om hier bv beide het grondtal 2 en (e) in functie te schijven van ln . Zo kom je aan 1 + 2.(ln(e))/ln2. Wat gelijk is aan 1+ 2/ln2 (=3,885)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-15 08:00:30 -0500

Aantal keer gelezen: 123 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17