Stel je vraag
0

vfo vraag1 2014

asked 2017-08-15 08:31:06 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

C:\fakepath\Schermafbeelding 2017-08-15 om 15.30.00.png

C:\fakepath\FullSizeRender-4.jpg

Wat doe ik hier verkeerd? Antw is: A en ik kom B uit :(

Bedankt alvast!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-15 14:15:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je bent het gietijzeren vat vergeten als ik het goed zie!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, ik heb het erna mét gietijzeren vat proberen te berekenen maar dan kwam ik helemaal fout uit (0,75h) ...

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-16 00:49:26 -0500 )edit

Hoe kan het dat als je iets extra opwarmt, je tijd vermindert?

Myriam@REBUS ( 2017-08-16 06:02:48 -0500 )edit

Tis gelukt :) kleinfoutje ! Bedankt!!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-16 06:50:27 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-15 08:31:06 -0500

Aantal keer gelezen: 98 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17