Stel je vraag
0

2.3.2 wiskunde

asked 2017-08-15 09:50:27 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Hallo, ik snap niet hoe je met de top en een gegeven punt de vergelijking van je parabool kan opstellen. Je a,b en c blijven toch onbekenden?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-15 10:49:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

top: x= -b/2a punt (0,10) x=0 invullen in de algemene vergelijking en c=10 Dan nog eens je punt van de top invullen in de algemene vergelijking, met c=10 ingevuld. Nu heb je 2 vergelijkingen (in a en b) en 2 onbekenden. Dat zou je moeten kunnen oplossen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-15 09:50:27 -0500

Aantal keer gelezen: 85 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17