Stel je vraag
0

2.3.17 wiskunde

asked 2017-08-15 11:06:06 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Ik heb voor de gegeven x-waarden telkens de y-waarde uitgerekend, en dan de vgl van de raaklijn geschreven met als rico een onbekende (verschillend in de 2 vgl, want anders zijn ze evenwijdig en kunnen ze niet snijden!) Dan stel ik de 2 vergelijkingen gelijk aan elkaar, maar dan zit ik met 3 onbekenden en zie ik niet hoe ik verder kan...

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-15 12:54:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De rico is toch geen onbekende? Dit is gewoon de afgeleide in dat punt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-15 11:06:06 -0500

Aantal keer gelezen: 163 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17