Stel je vraag
0

fysica 12.1.6

asked 2017-08-16 02:35:58 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

Vraag a snap ik maar bij b en c kom ik het niet uit, moet dit met de ideale gaswet of kan je ook gewoon logisch redeneren?

Alvast bedankt! image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-16 05:59:48 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als we de kraan openen loop de linkse cilinder leeg en schuift het verplaatsbaar tussenschot links op tot helemaal links. Het rechtse tussenschot gaat in evenwicht zitten op 2/3 van het volume.

De druk daalt met de helft want de helft van de overdruk (zeer groot in vergelijking met de atmosfeer) is weg.

Voor C: het tussenschot staat in evenwicht. Haal je het weg dan is er een groot volume rechts ipv twee kleine. Je telt de volumes en de n op, de P verandert niet.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe weet je dat het in evenwicht gaat zitten op 2/3?

Laura.Lenaerts ( 2017-08-16 09:14:49 -0500 )edit

2 kan al zeker niet. Je hebt P aan één kant, 2P aan de andere, de volumes zijn even groot, dus 3/2 P is logisch

Myriam@REBUS ( 2017-08-16 15:24:14 -0500 )edit

Als je het echt wil uitrekenen: xP*6V/9nRT = P*V/nRT

Myriam@REBUS ( 2017-08-16 15:25:52 -0500 )edit

oke ik snap het!! alleen niet hoe je precies weet dat de druk met de helft daalt want er staat toch enkel gegeven dat p veel groter is dan Patm maar toch niet precies hoeveel groter?

Laura.Lenaerts ( 2017-08-17 04:09:33 -0500 )edit

Dat staat er om aan te geven dat Patm te verwaarlozen is tov P (als dat niet zo was zou het veel ingewikkelder worden)

Myriam@REBUS ( 2017-08-17 04:36:31 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-16 02:35:58 -0500

Aantal keer gelezen: 199 keer

Laatst gewijzigd: Aug 16 '17