Stel je vraag
0

Fysica juli 2015 vraag 2

asked 2017-08-16 09:03:43 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

Ik kom bij deze oefening uit dat V1 = 3V/2, maar het juiste antwoord is V1 = 3V/4 (antwoord B).

Hieronder geef ik even mijn werkwijze weer. Wat doe ik fout?

In het begin heeft elk compartiment een volume van V/2. Aangezien er een beweerbare zuiger is, is de druk links gelijk is aan de druk rechts.

De zuiger wordt verschoven naar rechts waardoor de druk rechts 3 maal groter is dan links. Omdat de druk en het volume omgekeerd evenredig zijn, wordt het volume rechts 3 maal kleiner tov. van de beginsituatie dus V2 = 1/6 V. Aan de linkerkant gebeurt het omgekeerde. De druk wordt 3 maal kleiner en het volume 3 maal groter tov. de beginsituatie dus V1 = 3V/2.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-16 10:31:57 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Als het nog niet lukt, hier is de oplossing, gegeven door Myriam: http://toelatingsexamen.rebus.be/ques...

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-08-16 10:44:56 -0500 )edit
0

answered 2017-08-16 10:27:57 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Het is altijd handig om uw antwoord eens te analyseren. Er is gegeven dat het totaal volume van de bak V is, dus hoe kan het volume van V1 dan gelijk zijn aan 3V/2?

Analyseer de opgave ook grondig. Ze zeggen dat de zuiger bij constante temperatuur zo wordt verplaatst, dat de NIEUWE druk in compartiment 2 (rechts) drie keer groter is dan de NIEUWE druk in compartiment 1 (links). Waar uw fout zit, is dat je hebt gesteld dat de nieuwe druk in comp 2 drie keer groter is dan de oude druk in comp 1, wat niet de opgave is.

Lukt het nu?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u wel! Maar ik snap niet hoe je nu aan het juiste antwoord kunt komen. Er zijn precies te weinig gegevens... Ik kom uit dat in de tweede situatie het volume links gelijk moet zijn aan 3 maal het volume rechts. Hoe kun je nu de link leggen naar de eerste situatie?

Marie.Vandenberghe ( 2017-08-16 10:38:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-16 09:03:43 -0500

Aantal keer gelezen: 317 keer

Laatst gewijzigd: Aug 16 '17