Stel je vraag
0

Fysica 11.2.6

asked 2017-08-16 16:30:26 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Kan er me iemand helpen met deze oefening. Ik kom maar niet op het juiste antwoord!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-17 06:57:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2017-08-17 07:04:56 -0500

Bereken de druk (uit omzetten gemiddelde bloeddruk van mm kwik naar de eenheid N/m²)

Bereken dan de arbeid: P * x * oppervlakte

Dit omzetten naar vermogen. (nu zou je het debiet moeten kunnen zien)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-16 16:30:26 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: Aug 17 '17