Stel je vraag
0

Bio stofwisseling vraag 14

asked 2017-08-17 06:50:29 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Ik snap niet goed hoe ik volgende vraag kan oplossen. De ATP-winst van celademhaling is gekend, maar hoe weet ik die van alcoholische gisting? En wat moet ik met de vrijgekomen energie van glucose en ethanol? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-18 11:20:12 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Je moet kijken naar de warmte-energie (want deze energie komt vrij)

Dus bij de aerobe heb je 38 ATP x 30 = 1140 nuttige energie

Je had 3740 (glucose) en daarvan wordt 1140 nuttig en 2600 (3740-1140) warmte geproduceerd

Bij anaerobe heb je 2 ATP x 30 = 60 + 2 ethanol x 1390 = 2780 (optellen geeft 2780 + 60 = 2840), opnieuw deze energie is nuttig

Dan terug warmte berekenen: 3740 - 2840 = 900

Deze 2 moet je van elkaar aftrekken om de vrijgekomen energie te berekenen: 2600-900 = 1700

==> 1700 meer bij aeroob

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-17 06:50:29 -0500

Aantal keer gelezen: 58 keer

Laatst gewijzigd: Aug 18 '17