Stel je vraag
0

wiskunde 1.1.2 reststelling

asked 2017-08-17 10:37:24 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Beste,

Zou iemand mij kunnen verduidelijken wat de reststelling is?

Ik los oefening 1.1.2 op door elke mogelijke waarde in te vullen (0,1,-1,2,-2,...) maar die methode is waarschijnlijk niet de meest efficiënte? In oefening 1.1.17 staat iets over het oplossen met behulp van reststelling.

Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-20 06:28:35 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Hoe weet je welke multipliciteit een nulpunt heeft door die methode te gebruiken? In oefening 1.1.10 x^3 - 12x +16 komt 2 uit als een nulpunt met mp 2, maar hoe kan je dat weten?

Bedankt!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Alle nulpunten berekenen (het zijn er maar 3)

Myriam@REBUS ( 2017-08-20 06:45:46 -0500 )edit
0

answered 2017-08-17 12:57:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De reststelling dient niet om de nulpunten te vinden. Die kan je inderdaad alleen maar vinden op de manier die jij gebruikt.

Wat je doet om de nulpunten te vinden: de waarde invullen en kijken of je nul bekomt.

De reststelling zegt eigenlijk dat als a een nulpunt is, het invullen van a in de veelterm resulteert in nul. Je kan dan de veelterm ontbinden in (x-a)(quotiënt)

Omgekeerd, als a geen nulpunt geeft kan je de rest bepalen en je veelterm ontbinden in (x-a)(quotiënt) + rest en die rest kan de dan vinden door a in de veelterm in te vullen.

Is dat een beetje duidelijk?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, dankjewel.

Febe.VandeVoorde ( 2017-08-20 06:11:12 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-17 10:37:24 -0500

Aantal keer gelezen: 170 keer

Laatst gewijzigd: Aug 20 '17