Stel je vraag
0

Oefening 1.1.8 - rest

asked 2017-08-17 10:42:49 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Beste,

Het antwoord op oefening acht zou 1 moeten zijn, maar ik zie niet hoe ik de oefening moet oplossen. Ik probeerde de resten op te tellen, maar kwam iets verkeerd uit.

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-17 15:25:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\1.1.8.JPG

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-17 10:42:49 -0500

Aantal keer gelezen: 48 keer

Laatst gewijzigd: Aug 17 '17