Stel je vraag
0

Chemie 2014-augustus vraag

asked 2017-08-17 10:48:37 -0500

Thomas.Cuveele gravatar image

updated 2017-09-03 13:53:04 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Beste,

Klopt het dat er bij A een s elektron naar de 3p balk gaat omdat dit gunstiger is? en dat je bij C vakje per vakje moet opvullen? Het antwoord zou dus C moeten zijn.

Of is mijn redenering fout?

Alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-17 14:41:28 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-08-17 15:09:31 -0500

Deze vraag werd reeds behandeld. Via zoekterm: 'Elektronenconfiguratie van Silicium in aangeslagen toestand' kan je de theoretische uitleg terugvinden.

De elektronenconfiguratie onder oplossing A is in aangeslagen toestand.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-18 02:30:56 -0500

Thomas.Cuveele gravatar image

Oke bedankt!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-17 10:48:37 -0500

Aantal keer gelezen: 266 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17