Stel je vraag
1

TAT-ex 2012-J 2016 chemie 4-47 2015 chemie 4.52

asked 2015-08-19 04:14:43 -0500

Marie-Helene gravatar image

updated 2017-06-24 01:22:33 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De volgende reactie gebeurt in de gasfase bij 20 graden en bij een overdruk van 2,5 bar. Er reageert 64 g zuurstofgas.

CH4(g) + 2O2(g) --> CO2(g) + 2H2O(g)

Welk volume neemt de gevormde stoom in?

Ik heb om te beginnen eerst de hoeveelheid mol berekend. Is het dan de bedoeling om deze in te vullen in de algemene gaswet?

Alvast bedankt!

mvg, Marie-Helene

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2015-08-19 05:56:31 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Eerst bepaal je 'aantal mol' waterdamp dat wordt geproduceerd in deze reactie. Met het molaire gasvolume bereken je het volume bij standaardomstandigheden, om vervolgens dit om te rekenen naar temp = 20°C en 2.5 bar overdruk. Zie ook de commentaar bij 'Chemie overdruk' van gisteren.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!

Marie-Helene ( 2015-08-19 07:18:03 -0500 )edit

Mag ik juist vragen wat het verband is tussen het volume bij standaardomstandigheden (STP) en het volume bij niet STP? Ik heb dit verband zelf proberen zoeken, maar heb niets zinnigs gevonden. Alvast bedankt voor uw antwoord.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-05 16:54:23 -0500 )edit
1

De relatie kan worden weergegeven als (P1.V1/T1) = nR = (P2.V2/T2) waarbij bv. situatie 1 deze is bij standaard omstandigheden en bij situatie 2 deze bij niet-standaard.

Johan@REBUS ( 2017-07-17 15:04:57 -0500 )edit

Ahzo! Enorm bedankt!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-17 16:15:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-19 04:14:43 -0500

Aantal keer gelezen: 331 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '17