Stel je vraag
0

fysica 2.2.3

asked 2017-08-17 14:22:00 -0500

Zahide.Akgün gravatar image

Zou iemand mij willen helpen met vraag 2.2.3 van fysica? ik snap niet waarom a) en b) juist kunnen zijn. a) een lichaam kan op een bepaald ogenblik een snelheid gelijk aan nul hebben en toch versnellen. --- Is dat juist omdat de zin van uw voorwerp kan veranderen en daardoor ook je versnelling?

b) de bewegingszin van een voorwerp dat een rechte baan beschrijft kan op een bepaald ogenblik veranderen terwijl de versnelling constant is ---- hoe kan dit? Ik dacht dat wanneer zin/richting/grootte van uw voorwerp verandert, er ook een verandering in uw versnelling komt?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-17 14:44:56 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

a) Een voorwerp in rust kan in beweging gebracht worden. (Het is niet omdat ik nu op een stoel zit dat ik daar voor altijd op moet blijven zitten...)

b) Ik gooi een bal naar omhoog. De zwaartekracht is altijd naar beneden. De bal gaat eerst omhoog, vertraagt, komt tot stilstand en valt terug naar beneden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-17 14:22:00 -0500

Aantal keer gelezen: 131 keer

Laatst gewijzigd: Aug 17 '17