Stel je vraag
0

bio erfelijkheid vraag 14

asked 2017-08-18 04:04:03 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Hallo, ik snap volgende vraag niet goed. Ik weet dat het juiste antwoord B is, maar ik zou net denken dat de kenmerken pas tot uiting komen bij vrouwtjes en ik snap niet wat de F1 en F2 generatie hiermee te maken heeft.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-18 08:11:34 -0500

Koen.vH@REBUS gravatar image

Recessieve mutatie mannelijke fruitvlieg --> genotype x'Y

Normale vrouwelijke fruitvlieg --> XX

P1: x'Y - XX

F1: Xx' - XY (dus komt niet tot uiting)

P2: Xx' - XY

F2: XX - Xx' - XY - x'Y (dus komt tot uiting bij mannetje in F2)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-18 04:04:03 -0500

Aantal keer gelezen: 124 keer

Laatst gewijzigd: Aug 18 '17