Stel je vraag
2

Fysica Dynamica vraag 3.1.18

asked 2015-08-19 07:53:01 -0500

Melanie.Habran gravatar image

Je werkt aan je gezondheid door te skiën maar zodoende belandt je in een Zwitserse kliniek. De orthopedist wil een tractie op je voet aanleggen van 150N. Welke massa moet je onderaan gebruiken? Neem g = 10 N/kg.

Weet iemand hoe je deze vraag moet oplossen? (Figuur heb ik zelf niet kunnen bijvoegen, maar staat in oefeningenbundel)

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2015-08-19 10:48:58 -0500

Door de massa aan het touw te hangen, breng je er een kracht op aan $F_t=mg $. In het punt rechts van de voet heb je in het horizontale stukje een kracht even groot als de tractiekracht naar links en in het touw een touwkracht naar rechtsboven en een touwkracht naar rechtsonder. Projecteren op de x-as geeft $150=2F_tcos (30)$. Oplossen naar m geeft dan het gevraagde.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-19 07:53:01 -0500

Aantal keer gelezen: 538 keer

Laatst gewijzigd: Aug 19 '15