Stel je vraag
1

Fysica dynamica spanningskfacht

asked 2015-08-19 09:58:24 -0500

Sofie.Lamens gravatar image

Hallo,

Een wagentje van 1kg wordt op een horizontale tafel (zonder wrijving) in beweging gebracht door een massa van 100g die via een kabel en een katrol in verbinding zijn. Wat is de versnelling en wat is de spankracht in het touw? Neem g=10N/kg

Wij hebben het zo in de les opgelost:

Fz - Ft = m*a 0,1g - 1×a = 0,1×a 1 = 1,1a a = 1/1,1

Ik snap niet goed waarom we de spankracht van het wagentje op het andere blok moeten meerekenen en waarom dit gewoon de versnelling is maal de massa van het wagentje.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2015-08-19 13:45:45 -0500

Jef@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok, hartelijk bedankt!

Sofie.Lamens ( 2015-08-19 13:58:45 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-19 09:58:24 -0500

Aantal keer gelezen: 4,193 keer

Laatst gewijzigd: Aug 19 '15