Stel je vraag
0

Chemie Olympiade buffers

asked 2017-08-21 03:16:57 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

updated 2017-08-21 05:13:05 -0500

Koen@REBUS gravatar image

C:\fakepath\IMG_5088.JPG

Ik heb soms wat moeite om buffers te herkennen..

Klopt mijn redenering hier?

Antw: A is juist

Bedankt alvast!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-21 05:18:23 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-08-21 05:18:57 -0500

Je moet hier op zoek naar welke reactieproducten er gevormd worden en bij oplossing À wordt er een zout gevormd van het geconjugeerd zuur van de zwakke base ammoniak en is ammoniak (zwakke base) in overmaat. Dus oplossing À is een basische buffer oplossing.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-21 03:16:57 -0500

Aantal keer gelezen: 125 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '17