Stel je vraag
0

Wiskunde 3.3.1

asked 2017-08-21 06:58:59 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Kan er iemand mij helpen met deze oefening. Hoe pak je deze het best aan?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-21 11:16:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bereken de inhoud van het blik. Dat is pi r² h = 1 Nu kan je h in functie van de parameter r schrijven.

Bereken de oppervlakte van je blik in functie van r.

Leid deze oppervlakte functie af en stel ze gelijk aan nul.

Nu kan je de optimale r vinden, en daarna door invullen de optimale h en de oppervlakte van het blik.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De optimale r , moet k de afgeleide nemen ? Of zoals een vierkantsvgl de r eruit halen, met discriminant?

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-21 15:02:14 -0500 )edit

Ja, de afgeleide, zoals bij elk Min - Max vraagstuk!

Myriam@REBUS ( 2017-08-22 05:23:33 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-21 06:58:59 -0500

Aantal keer gelezen: 175 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '17